Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Η ελληνική μυθολογία στη λογοτεχνική παράδοση. Από την αρχαιότητα ως τη σύγχρονη Ελλάδα

Xρόνος διεξαγωγής: 24-25 Νοεμβρίου 2016

Οργάνωση:
Πανεπιστήμιο Γρανάδας
Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών
Ερευνητική ομάδα Σπουδές μεσαιωνικού και νεοελληνικού πολιτισμού (HUM 728)
Ερευνητικό πρόγραμμα Μελέτες για τη μετάδοση και την παράδοση τoυ Παλαίφατου και ορθολογική εξήγηση των μύθων (FFI2014-52203-P)

Συνεργασία:
Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Γρανάδας
Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Γρανάδας
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Γρανάδας
Polymnia. Réseau de recherche sur les mythographes anciens et modernes

Τόπος: Πανεπιστήμιο Γρανάδας - Φιλοσοφική Σχολή, «Αίθουσα Federico García Lorca»

Πρόγραμμα συνεδρίου

Αίτηση παρακολούθησης

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas