Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Yποστήριξη διδακτορικής διατριβής 2

Την Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016, και ώρα 12.00, στην Αίθουσα José Palanco της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Γρανάδας, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορος Σάββα Γιαγτζόγλου, με τίτλο:
“La influencia de la historiografía bizantina en la Historia Romana de Nicéforo Gregoras”.

Η διατριβή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του διδακτορικού προγράμματος “Μεσαιωνική και Σύγχρονη Ελλάδα: Σπουδές για τη γλώσσα, λογοτεχνία, ιστορία και πολιτισμό (334/1)” του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας και Σλαβικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Γρανάδας, υπό την επίβλεψη της Δρ. Encarnación Motos Guirao, Καθηγήτριας Μεσαιωνικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Γρανάδας.


Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas