Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Yποστήριξη διδακτορικής διατριβής 1

Την Τρίτη, 19 Iανουαρίου 2016, και ώρα 17.00, στην Αίθουσα Federico García Lorca της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Γρανάδας, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορος Gonzalo Espejo Jáimez με τίτλο:  
“Significación literaria e ideológica en la tradición bizantina de los Panegíricos Épicos de Jorge de Pisidia”.

Η διατριβή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του διδακτορικού προγράμματος “Μεσαιωνική και Σύγχρονη Ελλάδα: Σπουδές για τη γλώσσα, λογοτεχνία, ιστορία και πολιτισμό (334/1)” του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας και Σλαβικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Γρανάδας, υπό την επίβλεψη του Δρ. Μόσχου Μορφακίδη Φυλακτού, Καθηγητή Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Γρανάδας.


Ο υποψήφιος διδάκτωρ και ο επιβλέπων καθηγητής είναι μέλη της ερευνητικής ομάδας "Σπουδές μεσαιωνικού και νεοελληνικού πολιτισμού (HUM 728)" της Αυτόνομης Περιφέρειας της Ανδαλουσίας, με έδρα το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας και Σλαβικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Γρανάδας.

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas