Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Πρόγραμμα της διεθνούς επιστημονικής συνάντησης: «Βαλκάνια: ιστορικές εξελίξεις και σύγχρονες προκλήσεις (19ος-21ός αι.)»

Κοινοποίηση του προγράμματος της επιστημονικής συνάντησης «Βαλκάνια: ιστορικές εξελίξεις και σύγχρονες προκλήσεις (19ος-21ός αι.)»Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas