Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Bάλτερ Πούχνερ: Μελέτες για το θέατρο σκιών στη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια

Aνάρτηση της ηλεκτρονικής έκδοσης του βιβλίου Bάλτερ Πούχνερ: Μελέτες για το θέατρο σκιών στη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια της σειράς του Κ.Β.Ν.Κ.Σ. "Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών".

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas