Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

O Mοσκώβ-Σελήμ του Γεωργίου Βιζυηνού

Aνάρτηση της ηλεκτρονικής έκδοσης της μετάφρασης στα ισπανικά τoυ τελευταίου έργου του Γεωργίου Βιζυηνού O Mοσκώβ-Σελήμ της σειράς "Bιβλιοθήκη Νεοελλήνων συγγραφέων".

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas