Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Πολιτιστική-εκπαιδευτική επίσκεψη Λυκείων στη Βιβλιοθήκη του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών.

Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες του Κέντρου και να παρακολουθήσουν ένα μάθημα νέων ελληνικών. Το μάθημα βασίζεται στις γνώσεις των αρχαίων ελληνικών που ήδη έχουν αποκτήσει από την φοίτησή τους στο λύκειο και στην πληθώρα των λέξεων ελληνικής προέλευσης που συναντώνται στην ισπανική γλώσσα.Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas