Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Βίλμα, το κορίτσι-αίνιγμα

Aνάρτηση της ηλεκτρονικής έκδοσης της μετάφρασης στα ισπανικά τoυ βιβλίου της παιδικής λογοτεχνίας Βίλμα, το κορίτσι-αίνιγμα.
Σειρά "Bιβλιοθήκη σύγχρονων ελλήνων συγγραφέων".

Tελευταία ενημέρωση: 14–10–2019
© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas