Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Διεθνές επιστημονικό συνέδριο: Ελληνικό θέατρο σκιών – Άυλη πολιτιστική κληρονομιά (Προς τιμήν του Βάλτερ Πούχνερ)


Hμερομηνία
: 27-28 Νοεμβρίου 2015

 

Oργάνωση:

Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Ερευνητική ομάδα: Σπουδές μεσαιωνικού και νεοελληνικού πολιτισμού (HUM 728)


Συνδιοργάνωση

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών 

Ισπανική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών 

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Αθηνών


Τόπος: Αθήνα (Παλαιά Βουλή)


ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas