Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Απομνημονεύματα των πρωταγωνιστών του 1821


Στο πλαίσιο της εκδοτικής σειράς Απομνημονεύματα των πρωταγωνιστών του 1821 κυκλοφόρησε το βιβλίο με τίτλο Συνοπτική ιστορία
 

Συγγραφέας: Αντώνιος Μιαούλης


Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια: Raquel Pérez Mena

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas