Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Kύπρος. Μια πολιτιστική εικόνα της νήσου της Αφροδίτης

Ημερονηνία: Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015
Ώρα: 12:30

 

Oργάνωση:

Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Γρανάδας

Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Ερευνητική ομάδα: Σπουδές μεσαιωνικού και νεοελληνικού πολιτισμού (HUM 728)

 

Χώρος: Aίθουσα José Palanco, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Γρανάδας


Kύπρος. Μια πολιτιστική εικόνα...

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas