Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Νέα έντυπη έκδοση: La Vida de Espiridón de Teodoro de Pafo y su metáfrasis anónima

Στο πλαίσιο της εκδοτικής σειράς Σειρά Βυζαντινών Μελετών κυκλοφόρησε το 9o βιβλίο, με τίτλο "La Vida de Espiridón de Teodoro de Pafo y su metáfrasis anónima". 


Συγγραφέας: Pablo Caballero

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas