Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Απομνημονεύματα των πρωταγωνιστών του 1821Στο πλαίσιο της εκδοτικής σειράς Απομνημονεύματα των πρωταγωνιστών του 1821 κυκλοφόρησε το βιβλίο με τίτλο Compendio de mi vida pública desde 1798 hasta 1822


Συγγραφέας; Ιωάννης Καποδίστριας


Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια: Javier Alonso Aldama


Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas