Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Νέα έντυπη έκδοση: Jorge Esfrantzes. Crónica de la caída de Constantinopla

Στο πλαίσιο της εκδοτικής σειράς Βιβλιοθήκη Bυζαντινών Κειμένων, κυκλοφόρησε το 13ο βιβλίο με τίτλο Jorge Esfrantzes. Crónica breve de la caída de Constantinopla

Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια: Juan Merino Castrillo


Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas