Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Συνέδριο: Ο πολιτισμός στο Ιστορικό Αρχείο των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ»: Γλώσσα και λογοτεχνία

Aθήνα, 6-8 Δεκεμβρίου 2022


Δήλωση συμμετοχής
Όσοι και όσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Συνέδριο –με εισήγηση ή αναρτημένη
ανακοίνωση– πρέπει να αποστείλουν:

α. Τίτλο και περίληψη της εισήγησης (έως 300 λέξεις) με αναφορά στη θεματική ενότητα που ανήκει

β. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 150 λέξεις)

στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: istorikoarcheio@alteregomedia.org

Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 2 Φεβρουαρίου 2022
Λήξη υποβολής περιλήψεων: 15 Απριλίου 2022

Ενημέρωση για αποδοχή περιλήψεων και αποστολή κωδικών πρόσβασης στο Ιστορικό
Αρχείο των εφημερίδων: έως 30 Μαΐου 2022


Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas