Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Απομνημονεύματα των πρωταγωνιστών του 1821

Στο πλαίσιο της εκδοτικής σειράς Απομνημονεύματα των πρωταγωνιστών του 1821 κυκλοφόρησε το βιβλίο με τίτλο
 Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια: MSalud Baldrich López

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas