Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Απομνημονεύματα των πρωταγωνιστών του 1821


Στο πλαίσιο της εκδοτικής σειράς Απομνημονεύματα των πρωταγωνιστών του 1821 κυκλοφόρησε το βιβλίο με τίτλο  Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως.


Συγγραφέας: Σπυρίδων Τρκούπης


Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια: Manuel Acosta Esteban

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas