Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Έκδοση του 4ου λεξικού

Στο πλαίσιο της εκδοτικής σειράς Diccionarios Granada / Λεξικά Γρανάδα, κυκλοφόρησε το τέταρτο λεξικό, με τίτλο Ελληνο-ισπανικó και ισπανο-ελληνικό λεξικό φιλοσοφικών όρων / Diccionario griego-español y español-griego de términos filosóficos.


http://www.centrodeestudiosbnch.com/gr/pagina/98


Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas