Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Νέα έντυπη έκδοση: Jorge de Pisidia


Στο πλαίσιο της εκδοτικής σειράς Βιβλιοθήκη Bυζαντινών Κειμένων, κυκλοφόρησε το 12ο βιβλίο με τίτλο Jorge de Pisidia. Panegíricos

Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια: Gonzalo Espejo JáimezTελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas