Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Νέα έντυπη έκδοση: Ο Ιερός Συνασπισμός (La Santa Liga)

Στο πλαίσιο της εκδοτικής σειράς Ισπανική Βιβλιοθήκη κυκλοφόρησε το 6o βιβλίο, με τίτλo: Ο Ιερός Συνασπισμός (La Santa Liga)

Συγγραφέας: Λόπε ντε Βέγκα

Μεταφραστής: Μόσχος Μορφακίδης-ΦυλακτόςTελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas