Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Νέα έντυπη έκδοση: Arte, fe y vínculos históricos: Iconos de la Virgen María con historia propia

Στο πλαίσιο της εκδοτικής σειράς Σειρά Βυζαντινών Μελετών κυκλοφόρησε το 8o βιβλίο, με τίτλo: Arte, fe y vínculos históricos: Iconos de la Virgen María con historia propia

Συγγραφέας: Χρύσα Μαλτέζου

Μεταφραστής: Carlos Navas Vallejo

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas