Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Οι νεοελληνικές σπουδές στην Ευρώπη: το παρόν και το μέλλον

Άρθρο του καθηγητή Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Γρανάδας, Μόσχου Μορφακίδη, για το παρόν και το μέλλον των νεοελληνικών σπουδών στην Ευρώπη, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, την Κυριακή 2 Μαΐου 2021.


Οι νεοελληνικές σπουδές στην Ευρώπη: το παρόν και το μέλλον

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas