Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Κύκλος διαλέξεων «Με το βλέμμα στην Ελλάδα»

29 Απριλίου έως 20 Μαΐου 2021

Ώρα έναρξης εκδηλώσεων: 18.00

Ελεύθερη πρόσβαση μέσω του συνδέσμου: 
Arístides Mínguez: "Ruta mitológica por Atenas" (29 Απριλίου)

Francisco Javier Alonso "Grecia: 1821-1832: el nacimiento de un Estado Nación en los Balcanes otomanos" (5 Μαΐου)

Ana Capsir: "Mil viajes a Ítaca" (12 Μαΐου)

Pedro Olalla "Reflexiones al hilo del Bicentenario de la Independencia de Grecia" (19 Μαΐου).

Φωνές ελλήνων ποιητών: Pεσιτάλ που ετοίμασαν οι Carmen Martínez Campillo και Juan Pedro González σε συνεργασία με φοιτητές ελληνικών του Πανεπιστημίου της Murcia (20 Μαΐου).

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas