Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

José Soto Chica, ganador del IV Premio Edhasa de narrativas históricas

José Soto Chica ha ganado el IV premio Edhasa por su novela El dios que habita la espada, entre 386 novelas.
 Se trata de la recreación del rey godo Leovigildo y su corte en la Hispania del siglo VI.

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas