Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Mαθήματα νέων ελληνικών 2019-2020

Όπως όλα τα χρόνια από την ίδρυσή τoυ, στο Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών κατά τη διάρκεια των δύο τετραμήνων του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα παραδίδονται μαθήματα νέων ελληνικών.

* Λήψη αίτηση

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas