Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Mαθήματα νέων ελληνικών 2018-2019

Όπως όλα τα χρόνια από την ίδρυσή τoυ, το Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών θα προσφέρει κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, μαθήματα νέων ελληνικών στην έδρα του.

* Λήψη αίτησης

Tελευταία ενημέρωση: 26–07–2019
© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas