Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Mαθήματα νέων ελληνικών 2021-2022

Όπως όλα τα χρόνια από την ίδρυσή τoυ, στο Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών κατά τη διάρκεια των δύο τετραμήνων του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα παραδίδονται μαθήματα νέων ελληνικών.

* Λήψη αίτησης

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas